Nyheter
Kontakt Info

Nordbygda Fotball
Jønsrudvegen 9, 2340 Løten

Prosjekt Ballbinge

 

 

 

Prosjekt ballbinge Nordbygda (noen hovedpunkter av hva som har skjedd og hva som skjer fremover)

Ballbingen i Nordbygda blir et samarbeidsprosjekt. Løten kommune står som eier og søker til spillemidler. Nordbygda Fotball har en stor eierandel da vi går inn med et betydelig pengebeløp. FAU på Jønsrud stiller også med et pengebeløp og blir derfor også en eier av denne.

 

Det blir offisiell åpning av ballbingen TORSDAG 18. AUGUST kl. 18.00

Da håper vi mange i bygda møter opp, både små og store.

Vil også anbefale alle å bli igjen for å se på toppoppgjør mellom Nordbygda og Løten2 kl. 19.00 på grasbana.

 

 

Bilder tatt mandag 4. juli 2016.

Ballbingen er ferdig bygd og det står bare igjen noe opprydding og finpuss i området rundt.

 

 

Bilde tatt fredag 1. juli 2016

Bygging av selve ballbingen er i gang, nærmer seg veldig at prosjektet er ferdig.

 

 

 

 

Bilde tatt fredag 24. juni 2016

Da er det fyllt på masser og grunnarbeidene er stor sett ferdig. Da er det bare å vente på selve ballbingen som ikke er så langt unna.

 

 

Bilde tatt onsdag 22. juni 2016

Det siste grunnarbeidet blir nå utført og det er snart klart for montering av selve ballbingen.

 

 

Bilde tatt onsdag 16.juni 2016

Støping er ferdig og grunnarbeidene begynner å bli ferdig.

 

Bilde tatt tirsdag 14. juni 2016

Forskaling ferdig og nå er det klart for betongarbeider

 

 

Bilder tatt fredag 10. juni 2016

Klar for forskaling og støping. Klargjøring for lysmaster

 

 

Bilde tatt onsdag 8. juni 2016

Graving er unnagjort og masser er fylt i. Da begynner det å nærme seg forskaling.

 

 

Bilde tatt mandag 6. juni 2016

Det meste av gravingen er unnagjort og nå startet jobben med å fylle i masse.

 

 

 

 

Bilde tatt mandag 6. juni 2016

Gravingen har startet og endelig ser vi at det begynner nærme seg ballbinge i Nordbygda.

 

 

 

 

Bilde tatt lørdag 4. juni 2016

Gravemaskin på plass

 

 

 

Bilde tatt mandag 31. mai 2016

Utstikking er utført og det begynner å nærme seg graving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noen hovedpunkter, det ligger en del arbeid i mellom disse.

 

Mars 2013: Arbeidet med Prosjekt Ballbinge starter opp

Juni 2013: Møte med Løten kommune angående mer info rundt søknad om spillemidler

August 2013: Møte med leverandør av nærmiljøanlegg

August 2013: Møte med Rektor på Jønsrud skole

September 2013: Første utkast til søknad om spillemidler      

Oktober 2013: idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning sendt

Oktober 2013: Innhenter priser fra diverse leverandører

Februar 2014: Nytt møte med Løten kommune

Februar 2015: Nytt møte med Løten Kommune

Mars 2015: Søknad til Løten kommune om at de skal stå som eier

September 2015: Møte med Løten kommune

Februar 2016: Søknad om tilleggsbevilgning i Løten kommune

April 2016: Kommunen har bestilt arbeidet utført

April 2016: Søknad angående støyproblematikk mot samfunsmedisinsk enhet (kommuneoverlege)

Mai 2016: Arbeide med stikking av område til ballbinge.

Juni 2016: Graving er i gang

Juli 2016: Ballbingen bygges og prosjektet blir fullført

 

Fra pressen:

 

Fra Østlendingen 6. juli 2016

Nå er den på plass, ballbingen som små og store i Nordbygda har gledet seg til i flere år.

Målene er klare og kunstgraset grønt og fristende. Nå gjenstår bare den siste finpussen rundt anlegget, som eies av Løten kommune sammen med Nordbygda Fotball og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på Jønsrud skole.

– Jeg regner med at alt skal være i orden til helga, sier Erik Adolfsen, seksjonsleder for teknisk drift i kommunen. Ballbingen er på 25 ganger 15 meter og er utstyrt med mål for fotball og kurvball

– Det ser veldig bra ut. Vi er veldig godt fornøyd, sier Lars Søberg, sportslig leder i Nordbygda Fotball, som dro i gang prosjekt ballbinge våren 2013. Offisiell åpning av anlegget blir i august, men ballbingen blir tatt i bruk så snart gravemaskinene har gjort seg ferdig med å fylle i masse rundt. Det er det mange som gleder seg til, også ungene i Jønsrud barnehage og SFO, som er nærmeste naboer til bingen.

– Vi har spilt her litt allerede, røper Lars Kevin H. Søberg (6), som heier på Liverpool og Nordbygda. SFO-leder Anne Marit Hagen Kroken ser fram til at det fine uteområdet på Jønsrud skal bli enda bedre. – Vi kommer til å bruke ballbingen mye, den blir et kjempebra tilskudd til alt vi har fra før, sier hun.

 

 

Fra Hamar Arbeiderblad juni 2016

 

 

Østlendingen Juni2016

Endelig byggestart for ballbinge

FÅR NYTT ANLEGG: Unge spillere fra Nordbygda Fotball varmer opp på grusmatta som snart skal få kunstgrasdekke. (Foto: Merete N. Netteland) 

 

Etter tre år med oppvarming og pasninger er prosjekt ballbinge snart i mål på Jønsrud i Løten. Løsningen ble et spleiselag mellom kommunen, FAU og Nordbygda Fotball.

 

Dette blir bra, sier Lars Søberg, som sammen med andre ildsjeler i Nordbygda Fotball dro i gang prosjektet i mars 2013. Gravingen på tomta startet mandag denne uka. Nå er ny masse fylt i, slik at forskaling og støping av ringmur kan skje neste uke. I god tid før skolestart skal den nye ballbingen stå klar til bruk. Nærmiljøanlegget eies av Løten kommune, men fotballklubben spytter i et betydelig pengebeløp og blir medeiere, sammen med Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på Jønsrud. Barnehagen og skolen er nærmeste naboer med det nye anlegget og kommer til å bli flittige brukere, men ballbingen blir åpen for alle. Ble dyrere Tiltaket vil bidra svært positivt for trivsel og fysisk aktivitet for barn og ungdom i nærmiljøet. Det fastslo rådmannen da saken ble behandlet i formannskapet tidligere i år. Totalbudsjettet har underveis økt fra 626.000 til 866.000 kroner. En søknad om spillemidler ble avslått i vår, men kommunen vil fornye søknaden, opplyser Erik Adolfsen, seksjonsleder i Løten kommune. Ballbingen blir på 25 ganger 15 meter og blir tilrettelagt med mål for fotball og kurvball. Det skal også gjøres klart for lysmaster på området. Bunnen i ballbingen blir kunstgrasdekke. – Har vi tur, er anlegget klart før fellesferien, sier Adolfsen. Ballbingen på Jønsrud blir den tredje i kommunens eie. Fra før er det ballbinger på Lund og Ådalsbruk.

 

 

 

 

 

Sender ballen videre: Nordbygda Fotball ønsker å få realisert et nærmiljøanlegg, men for å klare det må de få kommunen på banen. Emil Søberg er en av de unge fotballspillerne i bygda, her fra en tidligere treningsøkt på grasbana.Foto: Merete N. Netteland (Foto: Merete N. Netteland)

 

Planene for et nærmiljøanlegg har vært jobbet med lenge. Nå sendes ballen videre til kommunen. – Vi ønsker dette som et samarbeidsprosjekt mellom Løten kommune, Nordbygda Fotball og FAU, skriver klubbens leder Tor Egil Bjørsland og prosjektleder Lars Søberg i søknaden. De viser til at Nordbygda Fotball med rundt 125 medlemmer ikke har økonomi til å bygge og drifte anlegget alene. Dessuten vil ballbingen bli brukt mest av Jønsrud skole og barnehage på dagtid. For barna og nærmiljøet vil ballbingen være et svært positivt bidrag for trivsel og fysisk aktivitet, påpeker Søberg og Bjørsland. Anlegget kan brukes til mange ulike aktiviteter og vil bli en møteplass for alle. Et foreløpig overslag viser kostnader på til sammen 557.300 kroner. Klubben håper kommunen vil være hovedeier med et bidrag på 225.000 kroner og i tillegg forskuttere spillemidler, slik at ballbingen kan stå ferdig til skolestart neste år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen