Nyheter

 

Kontakt Info

Nordbygda Fotball
Jønsrudvegen 9, 2340 Løten

Organisasjon

 

Funksjon
Navn
Telefon
Styreleder Tor Egil Bjørsland 93842783
Sportslig leder /Nest leder Lars Søberg 46912000
     
Sekretær Elin Mellum Larsen  
Styremedlem Evy Lillehagen 98036771
     

Styremedlem                             Silje Nyland

Styremedlem                             Thomas Finneid

 

 

Sportslig utvalg
Leder Lars Søberg
  Tor Egil Bjørsland
  Silje Nyland
  Morten Helset
   

 

 

 

 

 

Ansvarsområder

Funksjon
Navn
Telefon
Marked og sponsor ansvarlig Silje Nyland 91686344
Baneansvarlig Thomas Finneid 93842783
Dommerkontakt    
Materialforvalter Thomas Finneid  
Kiosk ansvarlig Evy Lillehagen  
Fair Play ansvarlig Lars Søberg  
Basar/Julekalender Evy Lillehagen/Elin Mellum  

 

 

Sportsplan_Nordbygda_fotball